อุปกรณ์ในชุดโปรโมชั่น

 

 

 
 

 

อุปกรณ์ที่คิดค่าใช้จ่ายเพิ่มหน้างาน 

 

 

 
 
 

 

อุปกรณ์เสริมต่างๆ สำหรับลูกค้าที่ต้องการติดตั้งเพิ่มเติม

 

 

 
 
 

 

 ตัวอย่างภาพที่บันทึกได้จากกล้องวงจรปิด HD TVI 1 Mp.

 

            

DAY

            

 

              

NIGHT

              

 

 

 ภาพตัวอย่างการติดตั้งเดินสายแบบเดินลอย และ เดินสายซ่อนบนฝ้า

 

 
 

 

ภาพตัวอย่างการติดตั้งเดินสายแบบร้อยสายใส่ท่อพลาสติก