อุปกรณ์ในชุดโปรโมชั่น

 

 

 
 

 

อุปกรณ์ที่คิดค่าใช้จ่ายเพิ่มหน้างาน 

 

 

 
 
 

 

อุปกรณ์เสริมต่างๆ สำหรับลูกค้าที่ต้องการติดตั้งเพิ่มเติม

 

 

 
 
 

 

 ภาพตัวอย่างของกล้องวงจรปิด Hi-view ระบบ AHD 2.0 ล้านพิกเซล

 

            

DAY

            
 

 

              

NIGHT

              

 
 

 

 ภาพตัวอย่างการติดตั้งเดินสายแบบเดินลอย และ เดินสายซ่อนบนฝ้า

 

 
 
 

 

ภาพตัวอย่างการติดตั้งเดินสายแบบร้อยสายใส่ท่อพลาสติก