เงื่อนไขการรับประกันสินค้า และบริการจากทางร้าน 
 

การรับประกันสินค้า และ บริการ

 

 

การรับประกันสินค้า ประเภทงานติดตั้ง

 

  1. รับประกันอุปกรณ์ในการติดตั้งทุกชิ้น 12 เดือน ยกเว้นรีโมท รับประกัน 1 เดือน โดยอุปกรณ์ต้องอยู่ในสภาพปกติ

  2. รับประกันการติดตั้ง 3 เดือน หลังจาก 3 เดือน มีค่าบริการ 500 บาท / ครั้ง

  3. กรณีติดตั้งอุปกรณ์กล่องรับสัญญาณจากทางร้านไปไม่เกิน 30 วัน แล้วเกิดปัญหาอุปกรณ์เสีย อันเกิดจากความผิดพลาดของผู้ผลิต

      ทางร้านยินดีเปลี่ยนกล่องรับสัญญาณตัวใหม่ให้กับลูกค้า โดยกล่องรับสัญญาณต้องอยู่ในสภาพเหมือนใหม่ ไม่มีตำหนิ และ

      รอยแตกร้าวต่างๆ หากอุปกรณ์ไม่ได้อยู่ในสภาพดังกล่าว และ เกินระยะเวลากำหนด 30 วัน ทางร้านมีความจำเป็นต้องส่งอุปกรณ์ 

      ที่มีปัญหานั้นให้กับผู้ผลิต หรือ ผู้นำเข้าสินค้านั้นๆ เพื่อทำการแก้ไขต่อไป  

  4. ทางร้านไม่รับประกันอุปกรณ์ กรณีเกิดความเสียหายอันเกิดภัยจากธรรมชาติ, เกิดจากสัตว์เลี้ยง, อุบัติเหตุ, ไฟเกิน, ไฟตก,

      เกิดจากการแก้ไข ดัดแปลง ซ่อมแซม ด้วยบุคคลภายนอกที่มิได้รับความเห็นชอบจากทางร้าน และ อุปกรณ์ที่หมดระยะเวลารับประกัน

  5. ทางร้านไม่รับประกันในส่วนของช่องรายการ หรือ การส่งสัญญาณภาพของช่องรายการ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการช่องรายการนั้นๆ

  6. ไม่รับประกัน การเปลี่ยนแปลงใด ๆ ที่ทำให้คุณสมบัติของอุปกรณ์ ณ เวลาที่ซื้อ

      ไม่สามารถใช้งานได้ในปัจจุบัน เนื่องจากเกิดการเปลี่ยนแปลงนั้น ๆ

 

 

การรับประกันสินค้าประเภท ขายปลีก และ ขายส่ง

สินค้าที่ซื้อไปแล้วเกิดปัญหา ทางร้านบางกอกแซทเทิลไลท์ มีการรับประกันสินค้าตามระยะเวลาที่ผู้นำเข้า หรือผู้ผลิตกำหนดไว้

 

  1. สินค้าประเภทกล่องรับสัญญาณดาวเทียม รับประกัน 12 เดือน 

  2. สินค้าประเภท LNB รับประกัน 6 เดือน

  3. สินค้าประเภท Splitter, DiSEqC Switch และ สวิตช์ตัดต่อต่าง ๆ รับประกัน 3 เดือน

  4. รีโมททุกชนิด รับประกัน 1 เดือน

  5. ไม่รับประกันช่องรายการต่าง ๆ ที่รับชมผ่านดาวเทียม เนื่องจากในอนาคตอาจมีการเปลี่ยนแปลงความถี่ ย้ายดาวเทียม

       หรือยกเลิกการออกอากาศได้ตลอดเวลา ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการรายนั้น

  6. ไม่รับประกัน การเปลี่ยนแปลงใด ๆ  ที่ทำให้คุณสมบัติของอุปกรณ์ ณ เวลาที่ซื้อ

      ไม่สามารถใช้งานได้ในปัจจุบัน เนื่องจากเกิดการเปลี่ยนแปลงนั้น ๆ

  7. ขอสงวนสิทธิ์

 

 

การเคลมสินค้า

 

  กรณีซื้อสินค้าไปไม่เกิน 15 วัน และเกิดปัญหาจากความผิดพลาดจากผู้ผลิต ทางร้าน ยินดีเปลี่ยนสินค้าตัวใหม่ให้ทันที ทั้งนี้สินค้าที่นำมาเปลี่ยน

  จะต้องอยู่ในสภาพเหมือนใหม่ และไม่มีตำหนิ โดยลูกค้าต้องส่งสินค้าที่ต้องการเปลี่ยนมาให้ทางร้านตรวจสอบก่อน  หากเกินกว่า 15 วันไปแล้ว

  ทางร้าน มีความจำเป็นต้องส่งสินค้าที่มีปัญหานั้นให้แก่ผู้ผลิต หรือผู้นำเข้าสินค้าชนิดนั้น ๆ เพื่อทำการแก้ไขต่อไป

 

 

กรณีดังต่อไปนี้ ไม่อยู่ภายใต้เงื่อนไขรับประกันสินค้าของทาง ร้านบางกอกแซทเทิลไลท์ และ ไม่สามารถส่งสินค้าเคลมได้

 

  - สินค้าที่ชำรุดเสียหายเนื่องจากมีการแก้ไขดัดแปลง ซ่อมหรือโยกย้ายชิ้นส่วนใดๆ ของสินค้า ไหม้ แตก หรือ หัก

  - สินค้าที่ถูกนำไปใช้อย่างผิดวิธี ไม่ระมัดระวัง หรือใช้ด้วยความประมาท  เช่น นำสินค้าที่ต้องใช้ในร่มไปใช้กลางแจ้ง ใช้กระแสไฟเกิน

  - สินค้าชำรุดเสียหาย เนื่องจากภัยธรรมชาติ เช่น พายุ  น้ำท่วม ไฟไหม้ หรือฟ้าผ่า

  - สินค้าชำรุดเสียหาย เนื่องมาจากสัตว์ และ แมลงต่างๆ

  - มีการแกะตัวสินค้าออกซ่อมโดยมิใช่เจ้าหน้าที่ของทางร้าน

  - สินค้าหมดระยะเวลาประกัน หรือ VOID รับประกันมีการแก้ไข หรือ โดนทำลาย

 

** การซ่อมแซม หรือ เปลี่ยนสินค้าใหม่ในระยะเวลาประกันนั้น เป้นการตัดสินใจของผู้ผลิต หรือ ผู้นำเข้าสินค้านั้นๆ **