ชุดจานรับสัญญาณดาวเทียม ระบบ C-BAND (ราคาปลีก - ส่ง)   PSI

ชุดจาน

PSI 1.5 m.

(ชิ้นเดียว)

+ X-1

+ OK-X

 

 

ราคา 1,600 บาท

ชุดจาน

PSI 1.5 m.

 (ชิ้นเดียว)

+ X-2

+ OK-X

 

 

ราคา 1,750 บาท

 

ชุดจาน

PSI 1.7 m.

+ X-1 + OK-X

 

 

 

 

ราคา 2,000 บาท

ชุดจาน

PSI 1.7 m.

+ X-2 + OK-X


 

 

 

 

ราคา 2,150 บาท

 

ชุดจาน

PSI 1.5 m.

+ X-1

+ PSI S2 HD

 

 

 

ราคา 1,850 บาท

ชุดจาน

PSI 1.5 m.

+ X-2

+ PSI S2 HD

 

 

 

ราคา 2,200 บาท

 

ชุดจาน

PSI 1.7 m.

+ X-1

+ PSI S2 HD

 

 

 

ราคา 2,250 บาท

ชุดจาน

PSI 1.7 m.

+ X-2

+ PSI S2 HD

 

 

 

ราคา 2,400 บาท

 

ชุดจานรับสัญญาณดาวเทียม ระบบ C-BAND (ราคาปลีก - ส่ง)   DYNASAT

ชุดจาน

DYNASAT 5 ฟุต

+ C-1

+ GMM Z

   MINI GOLD

 

 

ราคา 1,600 บาท

ชุดจาน

DYNASAT 5 ฟุต

+ C-2

+ GMM Z 

   MINI GOLD

 

 

ราคา 1,750 บาท

 

ชุดจาน

DYNASAT 6 ฟุต

+ C-1

+ GMM Z

   MINI GOLD

 

 

ราคา 2,900 บาท

ชุดจาน

DYNASAT 6 ฟุต

+ C-2

+ GMM Z

   MINI GOLD

 

 

ราคา 3,050 บาท

 

ชุดจาน

DYNASAT 5 ฟุต

+ C-1

+ GMM Z

   SMART

 

 

ราคา 1,700 บาท

ชุดจาน

DYNASAT 5 ฟุต

+ C-2

+ GMM Z

   SMART

 

 

ราคา 1,850 บาท

 

ชุดจาน

DYNASAT 5 ฟุต

+ C-1

+ GMM Z

   SMART

 

 

ราคา 3,000 บาท

ชุดจาน

DYNASAT 5 ฟุต

+ C-2

+ GMM Z

   SMART

 

 

ราคา 3,150 บาท

 

ชุดจาน

DYNASAT 5 ฟุต

+ C-1

+ TRUE

   DIGITAL HD2

 

 

ราคา 2,500 บาท

ชุดจาน

DYNASAT 5 ฟุต

+ C-2

+ TRUE

   DIGITAL HD2

 

 

ราคา 2,550 บาท

 

ชุดจาน

DYNASAT 6 ฟุต

+ C-1

+ TRUE

   DIGITAL HD2

 

 

ราคา 3,800 บาท

ชุดจาน

DYNASAT 6 ฟุต

+ C-2

+ TRUE

   DIGITAL HD2

 

 

ราคา 3,950 บาท