ชุดจานรับสัญญาณดาวเทียม ระบบ KU-BAND (ราคาปลีก - ส่ง)  PSI
 ชุดจาน

 PSI OK 60 cm.

 + LNB OK

 + PSI OK-X 

 

 

 ราคา 950 บาท

ชุดจาน

 PSI OK 60 cm.

 + LNB TRUE

 + PSI O2 X HD

 

 

 

 

ราคา 1,250.00 บาท 

 
ชุดจานรับสัญญาณดาวเทียม ระบบ KU-BAND (ราคาปลีก - ส่ง)  IPM
 

ชุดจาน

IPM 60 cm.

+ LNB IPM

+ IPM HD COMBO

 

 

 

 

ราคา 2,900.00 บาท

ชุดจาน

IPM 75 cm.

+ LNB IPM

+ IPM HD COMBO

 

 

 

 

ราคา 3,100.00 บาท  

ชุดจานรับสัญญาณดาวเทียม ระบบ KU-BAND (ราคาปลีก - ส่ง)  GMM

ชุดจาน

INFOSAT 60 cm.

+ LNB K1/113

+ GMM MINI

 

 

 

 

ราคา 950.00 บาท

ชุดจาน

TRUE VISION 75 cm.

+ LNB TRUE

+ GMM MINI

 

 

 

 

ราคา 1,300.00 บาท  

ชุดจานรับสัญญาณดาวเทียม ระบบ KU-BAND (ราคาปลีก - ส่ง)  TRUE VISION

ชุดจาน

TRUE VISION 75 cm.

+ LNB TRUE

+ TRUE DIGITAL HD

 

 

 

 

ราคา 2,300.00 บาท