อุปกรณ์ขยายสัญญาณ
   

BOOSTER

PSI HYBRID

 

 

 

 

 

ราคา 1,200.00 บาท

MULTI BAND

BOOSTER

DBY MA110

 

 

 

 

ราคา 500.00 บาท

   

MULTI BAND

BOOSTER

DBY 3IN1

 

 

 

ราคา 1,200.00 บาท

WIDE BAND

BOOSTER

DBY WA110 

 

 

 

ราคา 500.00 บาท

  

WIDE BAND

BOOSTER

DBY

DA120

 

 

 

ราคา 1,200.00 บาท

WIDE BAND

BOOSTER

DBY

DA120 PLUS

 

 

 

ราคา 1,800.00 บาท

 

WIDE BAND

BOOSTER

DBY DA124 PLUS

 

 

 

 

ราคา 1,800.00 บาท

WIDE BAND

BOOSTER

DBY DA124FR

 

 

 

 

ราคา 2,500.00 บาท

    

WIDE BAND

BOOSTER DBY

HYBRID AMP

 

 

 

ราคา 1,200.00 บาท