มัลติสวิตซ์

MULTISWITCH

2x4 DBY

รุ่น MS-24

 

 

 

ราคา 280.00 บาท

MULTISWITCH

2x4 PSI

รุ่น D2R-4

 

 

 

ราคา 300.00 บาท

  

MULTISWITCH

2x6 DBY

รุ่น MS-26     

 

 

 

 

ราคา 500.00 บาท

MULTISWITCH

2x8 DBY

รุ่น MS-28

 

 

 

 

ราคา 600.00 บาท

 

MULTISWITCH

3x12B

IDEA SAT

+ ADAPTER 

 

 

 

 ราคา 1,200.00 บาท

MULTISWITCH

3x16B

IDEA SAT

+ ADAPTER

 

 

 

 ราคา 1,400.00 บาท

 

MULTISWITCH

4x4 PSI

รุ่น D2R-4S

 

 

 

 

ราคา 590.00 บาท

MULTISWITCH

4x4 DBY

รุ่น MS-44 

 

 

 

 

ราคา 500.00 บาท 

 

MULTISWITCH

4x4 IDEA SAT

รุ่น ID-44C

+ ADAPTER

 

 

 

 ราคา 750.00 บาท   

MULTISWITCH

4x6 IDEA SAT

รุ่น ID-46C

+ ADAPTER

 

 

 

 ราคา 950.00 บาท 

 

MULTISWITCH

4x8 DBY

รุ่น MS-48

+ ADAPTER

 

 

 

 ราคา 950.00 บาท

MULTISWITCH

4x8 IDEA SAT

รุ่น ID-48C

+ ADAPTER

  

 

 

ราคา 950.00 บาท

 

MULTISWITCH

5x12 IDEA SAT

รุ่น ID-512B

+ ADAPTER

 

 

 

ราคา 2,300.00 บาท

MULTISWITCH

6x6 IDEA SAT

รุ่น ID-66C

+ ADAPTER

 

 

 

 ราคา 1,500.00 บาท

 

MULTISWITCH

6x8 DBY

รุ่น MS-68

+ ADAPTER

 

 

 

ราคา 1,600.00 บาท

MULTISWITCH

9x12 IDEA SAT

รุ่น ID-912B

+ ADAPTER

 

 

 

ราคา 3,000.00 บาท

 

MULTISWITCH

9x16 IDEA SAT

รุ่น ID-916B

+ ADAPTER

 

 

 

ราคา 3,300.00 บาท