คอนเนคเตอร์ (ปลั๊ก, แจ๊ค) 
   

F-TYPE

แบบเกลียวใน

 

 

 

 

 

 ราคา 10.00 บาท

F-TYPE

แบบบีบ

 

 

 

 

 

 ราคา 10.00 บาท

   

F-QUICK

แบบเสียบเร็ว 

 

 

 

 

ราคา 10.00 บาท

ข้อต่อตรง

F-TYPE  ; F-81

 

 

 

 

 ราคา 10.00 บาท

  

แจ๊กตัวผู้ 75 โอห์ม

แบบพลาสติก

งอมุมฉาก

 

 

 

 

ราคา 15.00 บาท

แจ๊กตัวผู้ 75 โอห์ม

แบบเหล็ก

ท้าย F เกลียวนอก

 

 

 

 

ราคา 15.00 บาท

   

หัว LAN RJ45 LINK

 

 

 

 

 

ราคา 15.00 บาท