สายนำสัญญาณ
  

สาย RG-6

PSI HIGHSPEED

20 เมตร

 

 

 

 

ราคา 100.00 บาท

สาย RG-6

PSI HIGHSPEED

100 เมตร

 

 

 

 

ราคา 400.00 บาท

 

สาย RG-6

PSI HIGHSPEED

305 เมตร

 

 

 

ราคา 1,200.00 บาท

สาย RG-6

LEOTECH  

LEO664W

20 เมตร  (สีขาว)

 

 

ราคา 100.00 บาท

  

สาย RG-6

DBY LT660WV

100 เมตร  (สีขาว) 

 

 

 

ราคา 450.00 บาท

สาย RG-6

DBY LT660WV

305 เมตร  (สีขาว)

 

 

 

ราคา 1,350.00 บาท

 

สาย RG-6

LEOTECH

LEO664W

100 เมตร  (สีขาว)

 

 

 

ราคา 350.00 บาท

สาย RG-6

LEOTECH

LEO6144W

100 เมตร  (สีขาว)

 

 

 

ราคา 480.00 บาท

 

สาย RG-6

COMMSCOPE

SAT660WV

100 เมตร  (สีขาว)

 

 

 

ราคา 700.00 บาท

สาย RG-6

COMMSCOPE

SAT660BV

100 เมตร  (สีดำ)

 

 

 

ราคา 700.00 บาท

 

สาย RG-6

COMMSCOPE

SAT660WV

305 เมตร

 

 

ราคา 2,000.00 บาท