ชุดเสาอากาศดิจิตอล 27E

 

 

 

ราคา 2,990.-

 

 

อุปกรณ์:

 

1.เสาอากาศดิจิตอล แบบ 27E

 

2.ขายึดเสาอากาศ

 

** กรณีสถานที่ติดตั้ง มีคุณภาพสัญญาณน้อย ควรใช้บูสเตอร์ช่วยขยายสัญญาณ **

 

** ติดตั้งอุปกรณ์ขยายสัญญาณ BOOSTER ราคา 1,200 บาท

 

** การรับชมสัญญาณดิจิตอลทีวี ลูกค้าต้องมีกล่องรับสัญญาณดิจิตอลทีวีทุกจุดรับชม

  

     หรือ ต้องมีโทรทัศน์ที่มีดิจิตอลจูนเนอร์ในตัว (IDTV)

 

 

 

คุณสมบัติ

 

  1.รับสัญญาณได้ประมาณ 160 กิโลเมตร จากสถานีส่งสัญญาณ

  2.เสาอากาศดิจิตอล 27E สามารถรับชมได้ 1-6 จุด

  3.รับสัญญาณ UHF ช่อง 21-69 (470-861 MHz)

  4.รับระบบดิจิตอล 48 ช่องตามประกาศของกสทช.

รายละอียดงานติดตั้ง

 

  1.ติดตั้งเสาอากาศดิจิตอลแบบรับชม 1 จุด

 

  2.ถ้าต้องการเพิ่มจุดรับชมที่ 2 ต้องติดตั้งอุปกรณ์ SPILTTER 2 WAYS เพิ่มราคา 300 บาท

 

  3.กรณีลูกค้ายังไม่มีสายสัญญาณ เรามีบริการเดินสายสัญญาณให้ฟรี 20 เมตร

 

    กรณีใช้เกินคิดค่าใช้จ่ายเพิ่มตามจริงหน้างาน ราคาเมตรละ 20 บาท

 

  4.รับประกันอุปกรณ์ 1 ปี

 

  5.รับประกันงานติดตั้ง 3 เดือน

 

 

ช่องรายการ: