หน้าจานรับสัญญาณดาวเทียม ระบบ C-BAND

หน้าจานดาวเทียม PSI 1.5

 SW (ชิ้นเดียว)

 

 

 

 ราคา 950.00 บาท

หน้าจานดาวเทียม PSI 1.7

แบบฟิกซ์ (4 ชิ้น)

 

 

 

 ราคา 1,500.00 บาท

หน้าจานดาวเทียม DYNASAT

5 ฟุต แบบฟิกซ์(ชิ้นเดียว)

 

 

 

 

ราคาพิเศษ  1,050.00 บาท

หน้าจานดาวเทียม

 DYNASAT 6 ฟุต

แบบฟิกซ์ (4 ชิ้น)

 

 

 

ราคาพิเศษ 2,200.00 บาท

หน้าจานรับสัญญาณดาวเทียม ระบบ KU-BAND

หน้าจานดาวเทียม

PSI OK 60 cm. 

 

 

 

 

 

 

ราคา 400.00 บาท

หน้าจานดาวเทียม

DTV 60 cm.

 

 

 

 

 

 

ราคา 400.00 บาท

หน้าจานดาวเทียม 

INFOSAT  60 cm

 

 

 

 

 

 

ราคา 400.00 บาท

หน้าจานดาวเทียม 

IPM 60 cm.

 

 

 

 

 

 

ราคา  400.00 บาท

หน้าจานดาวเทียม

IPM 75 cm.

 

 

 

 

 

 

ราคา 550.00 บาท

หน้าจานดาวเทียม

TRUE VISIONS

 

 

 

 

 

 

ราคา 500.00 บาท

หน้าจานดาวเทียม

TRUE VISIONS

 

 

 

 

ราคา 250.00 บาท