หัวรับสัญญาณดาวเทียม (LNB) ระบบ C-BAND

LNBF C-BAND

PSI X-1

 

 

 

 

 

 ราคา 320.00 บาท

LNBF C-BAND

PSI X2

 

 

 

 

 

ราคา 490.00 บาท

LNBF C-BAND

DYNASAT C1

 X PLUS

 

 

 

 

ราคา 350.00 บาท

LNBF C-BAND

DYNASAT C2

X PLUS

 

 

 

 

ราคา 450.00 บาท

LNB C-Band

IDEASAT

ID-800

 

 

 

ราคา: 300.00 บาท

LNBF C-BAND

IDEA SAT

ID-820

 

 

 

ราคา 450.00 บาท

LNBF C-BAND

IDEA SAT

ID-232 (แยก V-H)

 

 


ราคา 500.00 บาท
 หัวรับสัญญาณดาวเทียม (LNB) ระบบ KU-BAND

 

LNBF KU-BAND

PSI OK -1

 

 

 

 

 

ราคา 180.00 บาท

 

LNBF KU-BAND

PSI OK -2

 

 

 

 

 

ราคา 280.00 บาท

LNBF KU-BAND

DTV (UNIVERSAL)

 

 

 

 

 

ราคา 150.00 บาท

 

LNBF KU-BAND

KATHREIN (11300)

 

 

 

 

 

ราคา 200.00 บาท

LNBF KU-BAND

 IPM

(UNIVERSAL)

 

 

 

 

ราคา 180.00 บาท

 

LNBF KU-BAND

LEOTECH K1 

(11300)

 

 

 

 

ราคา 160.00 บาท

 LNBF KU-BAND

LEOTECH K2T 

(11300)

 

 

 

 

ราคา 350.00 บาท

  LNBF KU-BAND

LEOTECH K2T 

PLUS 

(11300)

 

 

 

ราคา 420.00 บาท

 

LNBF KU-BAND

 BSAT BLK 221

TWIN

(UNIVERSAL)

 

 

 

ราคา 500.00 บาท

LNBF KU-BAND

IDEA SAT

ID-K29

VH [09750] (แยก V-H)

 

 

 

ราคา 500.00 บาท