อุปกรณ์สำหรับการติดตั้ง
   CABLE TIE

CABLE TIE

4นิ้ว สีขาว

 

 

 

 

 

ราคา 30.00 บาท

CABLE TIE

4 นิ้ว สีดำ

 

 

 

 

 

ราคา 30.00 บาท

   

CABLE TIE

6 นิ้ว สีขาว

 

 

 

 

ราคา 50.00 บาท

CABLE TIE

6 นิ้ว สีดำ 

 

 

 

 

ราคา 50.00 บาท

  

CABLE TIE

8 นิ้ว สีดำ

 

 

 

 

 

ราคา 60.00 บาท

   กิ๊ฟตอกสาย

กิ๊ฟตอกสาย

DBY 50 ตัว

 

 

 

 

 

ราคา 25.00 บาท

กิ๊ฟตอกสาย

DBY 1,000 ตัว

 

 

 

 

 

ราคา 260.00 บาท