อุปกรณ์แยกสัญญาณ 
   SPLITTER

SPLITTER

2 WAYS

DBY 4202

APN

 

 

 

ราคา 80.00 บาท

SPLITTER

4 WAYS

DBY 4204

APN

 

 

 

ราคา 100.00 บาท

 

SPLITTER

6 WAYS

DBY 4206

APN

 

 

 

ราคา 150.00 บาท

SPLITTER

8 WAYS

DBY 4208

APN

 

 

 

ราคา 200.00 บาท

  

SPLITTER

2 WAYS

DBY S2A

(กล่องเล็ก)

 

 

 

ราคา 50.00 บาท

SPLITTER

4 WAYS

DBY GS01-04

(กล่องเล็ก)

 

 

 

ราคา 80.00 บาท

 

SPLITTER

2 WAYS

PSI S2

 

 

 

 

ราคา 80.00 บาท

SPLITTER

4 WAYS

PSI S4

 

 

 

 

ราคา 120.00 บาท

 

SPLITTER

6 WAYS

PSI S6

 

 

 

 

ราคา 160.00 บาท

SPLITTER

8 WAYS

PSI S8

 

 

 

 

ราคา 200.00 บาท

 

SPLITTER 

2 WAYS

แยกสัญญญาณ

RF PSI C2

 

 

 

ราคา 80.00 บาท

SPLITTER 

4 WAYS

แยกสัญญญาณ

RF PSI C4

 

 

 

ราคา 120.00 บาท

 

SPLITTER

2 WAYS

แยกสัญญญาณ

RF TAFN 2SPF

 

 

 

ราคา 120.00 บาท

SPLITTER

4 WAYS

แยกสัญญญาณ

RF TAFN 4SPF

 

 

 

ราคา 180.00 บาท

 

SPLITTER

6 WAYS

แยกสัญญญาณ

RF TAFN 6SPF

 

 

 

ราคา 300.00 บาท

SPLITTER

8 WAYS

แยกสัญญญาณ

RF TAFN 8SPF

 

 

 

ราคา 360.00 บาท

TAP-OFF 

TAP-OFF

DBY 202T

 

 

 

 

 

ราคา 80.00 บาท

TAP-OFF

DBY 402T

 

 

 

 

 

ราคา 110.00 บาท

 

TAP-OFF

PSI T2

 

 

 

 

ราคา 100.00 บาท

TAP-OFF

PSI T4

 

 

 

 

ราคา 140.00 บาท