แจ๊กตัวผู้ 75 โอห์ม แบบพลาสติก งอมุมฉาก

 

ราคา: 15.00 บาท

 

รายละเอียด:

 

แจ๊กตัวผู้ แบบพลาสติค ตัวงอ 90 องศา สำหรับเสียบหลังโทรทัศน์