แจ๊กตัวผู้ 75 โอห์ม แบบเหล็ก ท้าย F เกลียวนอก

 

ราคา: 15.00 บาท

 

รายละเอียด:

 

JACK แปลง หัวเป็น แจ๊กตัวผู้ ท้ายเป็น F-81