ชุดจาน PSI ระบบ C-Band  ฝนตกรับชมได้

  

  

 ชุดจาน PSI ระบบ Ku-Band

  

  

 

 ชุดจาน GMM Z ระบบ C-Band  ฝนตกรับชมได้

  

  

  

  

  

  

 ชุดจาน GMM Z ระบบ Ku-Band

  

  

  

  

  

  

 

 ชุดจาน IPM ระบบ Ku-Band

  

  

  

 ชุดจาน IPM ระบบ Duo-Band

 ชุดจาน TRUE VISION ระบบ Ku-Band

 

 

 

 

 

 

 

 ชุดจาน SUNBOX ระบบ C-band และ Ku-Band

  

  

 

 ชุดจาน DTV ระบบ Ku-Band